Kancelaria oferuje wsparcie zarówno na etapie tworzenia i rejestracji podmiotów z sektora NGO (fundacje, stowarzyszenia), jak również w zakresie doradztwa i kompleksowej obsługi prawnej we wszystkich sprawach związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem.

Doradzamy odnośnie formułowania celów i statutów, pozyskiwania środków finansowych, rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej, rozwiązań organizacyjnych, księgowych, jak również podatkowych aspektów funkcjonowania NGO – przy uwzględnieniu ram prawnych obowiązujących w sferze działalności charytatywnej.

Ponadto, pomagamy i doradzamy przy tworzeniu zagranicznych osób prawnych typu fundacyjnego o charakterze prywatnym, np. w związku z potrzebą alokacji aktywów.