Jako nieliczna Kancelaria w Polsce dysponujemy zespołem wyspecjalizowanym w prowadzeniu postępowań przeciwko instytucjom finansowym i brokerom oferującym „toksyczne” transakcje spekulacyjne na pozagiełdowych rynkach nieregulowanych typu OTC, zwłaszcza transakcje forexowe.

Wśród szeroko nagłośnionych afer gospodarczych ostatnich lat takich jak „Amber Gold”, „SKOK”, „poliso-lokaty” i wiele innych, w których Polacy utopili miliardy złotych, zupełnie pominięto problem lawinowo narastającej fali nadużyć związanych z działalnością firm inwestycyjnych (brokerów forex) oferujących handel na wysoce lewarowanych, spekulacyjnych instrumentach finansowych typu OTC. Każdego dnia nieświadomi inwestorzy rynku Forex, skuszeni perspektywą szybkich zysków, padają ofiarą wyłudzeń i niedozwolonych praktyk rynkowych. Oszustwa kapitałowe, piramidy finansowe, insider trading, zmowy i manipulacje cenowe, nierzetelne rozliczanie transakcji (slippage, stop hunt, black out) – to jedne z najczęściej stosowanych na Forexie mechanizmów obliczonych na bezprawne zawłaszczenie pieniędzy inwestorów.

Dotychczas, polscy  traderzy nie-instytucjonalni  byli w zasadzie pozbawieni możliwości uzyskania fachowej pomocy prawnej, a utracone wskutek czynu zabronionego środki pozostawały w rękach nieuczciwych firm inwestycyjnych i ich pośredników.

Ta sytuacja ulega stopniowej zmianie – dzięki naszemu doświadczeniu w prowadzeniu tego rodzaju spraw, znajomości niuansów branży, a przede wszystkim głębokiemu zaangażowaniu w pomoc poszkodowanym, już wiele osób odzyskało – z pozoru bezpowrotnie – utracone środki.

Skuteczność Kancelarii wynika również z faktu, iż nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z instytucjami finansowymi, bankami, domami maklerskimi – nie istnieje, więc tak powszechny w środowisku konflikt interesów; zawsze podejmujemy wszelkie możliwe i zgodne z prawem działania mające na celu doprowadzenie do naprawienia szkód majątkowych wyrządzonych naszym klientom.

Do 2016 r. prowadziliśmy szereg postępowań sądowych przeciwko „renomowanym” firmom inwestycyjnym, w ramach których nasi klienci uzyskali  wysokie rekompensaty finansowe od branży forex w związku z nieprawidłowościami przy przeprowadzaniu transakcji walutowych na instrumentach rynku pochodnego. Warto nadmienić, że wszystkie osoby poszkodowane reprezentowane przez Kancelarię uzyskały umorzenia, często kilkumilionowych sald debetowych powstałych po wydarzeniach „Czarnego Czwartku” na CHF.

Prawnik zarządzający mec. P. Przeździecki od lutego 2017 r. pełni społeczną funkcję Rzecznika Praw Tradera z ramienia fundacji Trading Jam Session, zrzeszającej 10 000 inwestorów indywidualnych w Polsce.

Jeśli podejrzewasz, że mogłeś paść ofiarą oszustwa kapitałowego lub po prostu w niejasnych okolicznościach utraciłeś środki u swojego brokera forex – nie wahaj się: skontaktuj się z nami, zwięźle opisz swoją sytuację – istnieje duża szansa, że będziemy w stanie Ci pomóc.

e-mail: forex@przezdziecki.eu

 

polecane artykuły:

„Tam, gdzie zaczyna się FOREX, tam kończą się reguły – o rynku FOREX w świetle sytuacji prawnej pokrzywdzonych przez firmy inwestycyjne w dniu  15.01.2015 r.”